1

May Cham Cong The Giay

benjamin8g07uyz7
Không Nhiều thao tác như các máy chấm công khác Máy chấm công thẻ Giấy khi két nối với hệ thống , bật phần mềm tải dữ liệu thì chỉa cần nhấn nút Có (hoặc nhấn OK) để chọn tải danh sách nhân viên từ máy chấm công. Sử dụng https://moidichvu.com/lam-sao-de-mua-may-cham-cong-the-giay-re-nhat-viet-nam.html

Comments

    HTML is allowed

Who Upvoted this Story